Tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngôi Sao Việt, Chứng khoán Bảo Việt nói gì?

05/04/2022 10:58 AM | Kinh doanh

BVSC cho biết, trái phiếu NSVCH2125001 của Ngôi Sao Việt được phát hành cho Tân Hoàng Minh. BVSC không thực hiện việc chào bán, chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu thứ cấp giữa Tân Hoàng Minh và các nhà đầu tư. BVSC cũng không liên quan đến bất kỳ sản phẩm Hợp tác đầu tư trái phiếu nào (nếu có) do Tân Hoàng Minh chào bán.

Ngày 3/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của các Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Trong 9 đợt chào bán nói trên, có Trái phiếu NSVCH2125001 của công ty Ngôi Sao Việt, phát hành ngày 5/7/2021 do Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tư vấn phát hành.

Liên quan đến vấn đề này, Chứng khoán Bảo Việt cho biết, với tư cách là tổ chức tư vấn phát hành, BVSC đã thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Tổ chức phát hành là Ngôi Sao Việt (Công ty TNHH do 2 cá nhân góp vốn sở hữu công ty) cung cấp.

Theo BVSC, đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2021 của Ngôi Sao Việt. Tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về những thông tin công bố trong hồ sơ chào bán.

Kết quả thực hiện chào bán sơ cấp (lần đầu) toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành tương đương giá trị 800 tỷ đồng cho 1 nhà đầu tư tổ chức là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Chứng khoán Bảo Việt khẳng định, công ty không thực hiện việc chào bán, chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu thứ cấp giữa Tân Hoàng Minh và các nhà đầu tư.

BVSC nhấn mạnh, công ty cũng không liên quan đến bất kỳ sản phẩm Hợp tác đầu tư trái phiếu nào (nếu có) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh chào bán.

Tuân thủ Quyết định số 181/QĐ-UBCK ngày 3/4/2022 của UBCKNN, Chứng khoán Bảo Việt cho biết, với tư cách là tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, BVSC có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt. Hiện nay, BVSC cũng đang liên hệ Tổ chức phát hành để yêu cầu có thông báo và hướng dẫn từ Tổ chức phát hành để có thông tin cụ thể hơn thông báo cho các trái chủ có tên trong danh sách trái chủ tính đến ngày 03/04/2022.

Tổ chức phát hành là Ngôi Sao Việt có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với nhà đầu tư có tên trong danh sách trái chủ tính đến ngày 03/04/2021 được đăng ký lưu ký tại BVSC.

Đại lý quản lý tài khoản, Đại lý quản lý Tài sản bảo đảm, Đại lý thanh toán là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh có trách nhiệm phối hợp Tổ chức phát hành để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

BVSC cam kết sẽ nỗ lực phối hợp tích cực với các tổ chức liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ của Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM