Tin tức, bài viết mới nhất về :

"Trung Quốc hóa"

Trung Quốc đã làm gì ở các đặc khu châu Phi?

Trung Quốc đã làm gì ở các đặc khu châu Phi?

6/8/2018 9:01:42 AM

Các nước châu Phi kỳ vọng nhiều vào những đặc khu được đầu tư bởi Trung Quốc nhưng những gì diễn ra trên thực tế thì không hoàn toàn là màu hồng.

Tags: đặc khu kinh tế, "Trung Quốc hóa", hợp tác kinh tế, quyền lực mềm