Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng

09/03/2020 08:22 AM | Kinh doanh

Nếu người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho người lao động.

Theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: Trả lương không đúng hạn; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học nghề theo quy định của pháp luật.

Trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm.

Các mức phạt đối với cá nhân vi phạm về việc trả lương được quy định như sau:

+ Từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng với vi phạm từ 1 - 10 người lao động;

+ Từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 - 50 người lao động;

+ Từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 - 100 người lao động;

+ Phạt tiền từ 30.000.000 40.000.- 000 đồng với vi phạm từ 101 - 300 người lao động;

+ Từ 40.000.000 - 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Mức phạt này áp dụng đối với người sử dụng lao động là cá nhân.  Đối với người sử dụng lao động là tổ chức, mức phạt được nhân đôi. Như vậy, người sử dụng lao động là tổ chức sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho người lao động.

Theo Y Vân

Từ khóa:  trả lương
Cùng chuyên mục
XEM