Tổng liên đoàn lao động Việt Nam: Các doanh nghiệp ngành dệt may cho người lao động làm thêm giờ lên tới 500 thậm chí 600 giờ/năm

05/06/2017 10:07 AM | Xã hội

Một cuộc hội thảo đã cho nhiều con số bất ngờ về lao động trong ngành dệt may nước ta.

Ngày 2/6 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg, Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thực trạng điều kiện lao động ngành May ở Việt Nam và phương thức cải thiện”.

Mục đích của cuộc hội thảo là nhằm chia sẻ, thảo luận kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế là Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Rosa Luxemburg, FES, Oxfam về bảo vệ quyền xã hội của người lao động người lao động tại các nước hàng xóm Việt Nam là Campuchia, Thái Lan.

Từ đó, các nhà tổ chức hướng đến việc sẽ xây dựng nên chiến lược cải thiện điều kiện lao động cho người lao động tại Việt Nam. Đồng thời, tại buổi này, những nhận thức rộng rãi hơn về vấn đề lao động ngành May, về việc cải thiện điều kiện lao động tại các doanh nghiệp dệt may, qua đó góp phần phát triển bền vững ngành may Việt Nam cũng được truyền tải.

Theo đó, báo cáo tại hội thảo cho biết, dệt may là ngành kinh tế quan trọng của đất nước, có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai cả nước với giá trị xuất khẩu đóng góp từ 10 - 15% GDP.

Lao động ngành Dệt may hiện có khoảng 2,5 triệu người, chiếm hơn 20% lao động trong khu vực công nghiệp và gần 5% tổng lực lượng lao động cả nước. Những năm qua, các doanh nghiệp may ở Việt Nam đã có nhiều biện pháp để cải thiện điều kiện lao động, cải thiện môi trường làm việc, tạo việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, hiện nay lao động ngành May Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề. Đó là chuyện tiền lương, thu nhập của lao động còn thấp, thời gian làm thêm giờ, thời gian tăng ca nhiều, đời sống khó khăn.

Với 80% lao động là nữ, họ phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu an toàn vệ sinh lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và bệnh nghề nghiệp cao… Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chuẩn lao động quốc tế còn hạn hẹp, dẫn đến việc cải thiện điều kiện lao động chưa hiệu quả.

Theo Nghiên cứu của Viện trình bày tại hội thảo, ngành may là chính điển hình của tình trạng tăng ca nhiều. Trước hết, cần biết rằng pháp luật chỉ quy định thời giờ làm thêm của lao động ngành May tối đa là 300 giờ/năm, nhưng thực tế các doanh nghiệp đã cho người lao động của mình làm thêm giờ lên tới 500 giờ/năm, thậm chí 600 giờ/năm…

Cụ thể, thời gian tăng ca trung bình của người lao động ở đây là từ 47 - 60 giờ/tháng (trong khi quy định của pháp luật là 30 giờ/tháng). Một cách không tương xứng, trung bình thu nhập từ tăng ca của họ chỉ là hơn 1.336.000 đồng/người/tháng, chiếm khoảng 22,4% tổng thu nhập.

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
XEM