Tin tức, bài viết mới nhất về :

tòa nhà cao nhất trong lịch sử

[Infographic] Những toà nhà cao nhất trong lịch sử thế giới

[Infographic] Những toà nhà cao nhất trong lịch sử thế giới

4/1/2015 4:07:00 PM

Nhà thiết kế Martin Vargic đã dựng lại mô hình những tòa nhà cao nhất trong lịch sử tại từng châu lục.

Tags: tòa nhà, tòa nhà cao nhất trong lịch sử, Tòa tháp, lịch sử thế giới