Tỉnh thành thu nhiều tiền từ du lịch nhất: doanh thu vượt 100.000 tỷ đồng

10/11/2022 20:45 PM | Kinh tế vĩ mô

Nhiều tỉnh thành đã vượt mục tiêu về doanh thu từ du lịch chỉ trong 10 tháng.

TP. HCM

Sở Du lịch TP. HCM cho biết, khách quốc tế đến Thành phố trong 10 tháng năm 2022 ước đạt là 2,65 triệu lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021, đạt 75,9% so với kế hoạch năm 2022.

Khách du lịch nội địa đến Thành phố trong 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt là 24,89 triệu lượt, tăng 221,2% so cùng kỳ năm 2021, đạt 99,6% so với kế hoạch năm 2022.

Tổng thu du lịch 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt 105.578 tỷ đồng , tăng 148,9% so với cùng kỳ năm 2021 và vượt 17,3% so với kế hoạch năm 2022.

Hà Nội

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 15,38 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 43.690 tỷ đồng cũng tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Quảng Ninh

Thống kê cho thấy, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh 10 tháng năm 2022 ước đạt 9,7 triệu lượt, gấp 3,55 lần so với cùng kỳ 2021, trong đó khách quốc tế đạt 177.000 lượt.

10 tháng năm 2022, tổng doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 20.864 tỷ đồng , gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái và vượt mục tiêu 19.000 tỷ đồng đặt ra từ đầu năm.

Thanh Hoá

10 tháng đầu năm 2022, khách du lịch đến Thanh Hoá đạt 10,56 triệu lượt, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021, đạt 105,6% kế hoạch năm 2022. Tổng thu du lịch đạt: 19.340 tỷ đồng , tăng gấp 4,1 lần so với cùng kỳ 2021, đạt 107,9% kế hoạch 2022.

Lào Cai

10 tháng đầu năm 2022, khách du lịch đến Lào Cai đạt 3,858 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt: 13.557 tỷ đồng .

Bình Định

Theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, 10 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch tỉnh này ước đón 3,7 triệu lượt khách đến du lịch, tham quan,tăng gấp 2,2 lần so với năm 2021. Doanh thu du lịch đạt khoảng 12.000 tỷ đồng.

Khánh Hoà

Trong 10 tháng năm 2022, Khánh Hoà đón 2,29 triệu lượt khách (gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước), doanh thu du lịch toàn tỉnh đạt hơn 11.977 tỷ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng lượt khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu trong 10 tháng năm 2022 ước đạt 11.069.065 lượt khách, đạt 347,76 % kế hoạch năm, tăng 248,33 % so với cùng kỳ.

Tổng thu từ khách du lịch 10 tháng đầu năm ước khoảng trên 11.226 tỷ đồng , đạt 164,14% kế hoạch năm, tăng 93,97 % so với cùng kỳ.

Bình Thuận

Lũy kế 10 tháng năm 2022, khách du lịch đến Bình Thuận ước đạt gần 4,5 triệu lượt (tăng 2,6 lần so cùng kỳ năm 2021). Doanh thu từ hoạt động du lịch, lũy kế 10 tháng qua ước đạt trên 10.626 tỷ đồng.

Kiên Giang

Trong 10 tháng đầu năm nay, tỉnh Kiên Giang đón 6,59 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 8.628 tỷ đồng , tăng 252,6% so cùng kỳ, vượt 11,4% kế hoạch.

Hải Phòng

Số lượng khách du lịch trên địa bàn Hải Phòng trong 10 tháng đạt trên 6 triệu lượt khách, tăng gần 77% so với cùng kỳ 2021, vượt trên 33% kế hoạch năm (Kế hoạch năm thu hút 4,53 triệu lượt khách).

Hải Phòng chưa công bố số thu du lịch trong 10 tháng đầu năm.

Lâm Đồng

Trong 10 tháng năm 2022, địa phương đón hơn 5,8 triệu lượt khách, tăng 118,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế khoảng 90.000 lượt, khách nội địa hơn 5,73 triệu, khách qua lưu trú trên 3,9 triệu lượt.

Lâm Đồng cũng chưa công bố số thu du lịch 10 tháng đầu năm.

Theo Thái Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM