Tín hiệu vui cho cổ đông ngân hàng Maritime Bank sau 5 năm chờ đợi

20/05/2017 07:32 AM | Kinh doanh

Maritime Bank sẽ trình đại hội cổ đông thường niên sắp tới đây kế hoạch chia cổ tức 2017 với tỷ lệ 5%.

Maritime Bank vẫn đang sở hữu cp của MBB, PGBank, PVcomBank và cp DongABank nhận gán xiết nợ

Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Hàng hải ( MaritimeBank ) đạt 92.606 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2015. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 34 nghìn tỷ đồng, tăng 26%. Tuy nhiên, tiền gửi khách hàng giảm 9%, xuống 57,5 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2016 đạt 1.907 tỷ đồng, bằng 2,8 lần so với năm 2015; trong đó lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ đạt 2,4 lần so với năm trước. Chi phí dự phòng rủi ro trong năm 2016 cũng tăng cao gấp 3,3 lần lên 1.743 năm 2016 kéo lợi nhuận sụt giảm.

Sau cùng, lợi nhuận sau thuế của Maritime Bank đạt 140 tỷ đồng, tăng gần 21%. Ngân hàng dự kiến không trả cổ tức năm 2016.

Tỷ lệ nợ xấu của Maritime Bank cuối năm 2016 ở mức 2,17%. Trong năm, ngân hàng đã sử dụng dự phòng 521 tỷ để xử lý rủi ro. Nhận tài sản đảm bảo thay thế nghĩa vụ trả nợ 241,6 tỷ đồng. Bán nợ xấu cho VAMC trong năm 2016 là 517,6 tỷ đồng. Bán nợ xấu cho tổ chức, cá nhân khác là 543,1 tỷ đồng. Thu nợ xấu từ khách hàng là 377 tỷ đồng. Thu nhập do thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro 586,7 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2016, Maritime Bank hiện còn sở hữu cổ phần của 3 tổ chức tín dụng là MBBank, PGBank và PVcomBank. Trong đó tỷ lệ sở hữu tại PGBank trên 5%, chưa kể cổ phiếu DongABank nhận gán xiết nợ.

Phía ngân hàng cho biết, mặc dù Maritime Bank đã báo cáo với NHNN về nguyên nhân chưa thực hiện được, tuy nhiên theo báo cáo của BKS ngân hàng, Tổng giám đốc cần chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ theo sát để xử lý khi PGBank sáp nhập vào VietinBank và NHNN cho phép chuyển nhượng cổ phiếu của Đông Á Bank, đảm bảo Maritime Bank tuân thủ quy định pháp luật.

Dự kiến chia cổ tức 2017 với tỷ lệ 5%

Hiện, Maritime Bank có hai công ty trực thuộc là Công ty Tài Chính TNHH MTV Maritime Bank (MSB FC) và Công ty TNHH Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Maritime Bank (AMC).

MSB FC có vốn điều lệ là 500 tỷ đồng, tổng tài sản thời điểm 31/12/2016 đạt 597 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng so với năm 2015. Sau hơn một năm kể từ ngày được mua lại, Công ty vẫn chưa triển khai các hoạt động theo đúng tiến độ được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Công ty AMC có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, tổng tài sản tính đến 31/12/2016 đạt 1.727 tỷ đồng, hoạt động chính là quản lý và cho thuê văn phòng. Năm 2016, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ thuần hoạt động kinh doanh cao hơn năm trước là 5,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu bán hàng giảm và chi phí dự phòng tăng cao. Lợi nhuận sau thuế của AMC đạt 3,5 tỷ đồng do có thu nhập từ các khoản mua bán nợ.

Trong năm 2017, Maritime Bank dự kiến nâng tổng tài sản lên 106.640 tỷ đồng, tương đương tăng 15%. Tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 14%; vốn huy động từ thị trường 1 và trái phiếu tăng xấp xỉ 17%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến 165 tỷ đồng. Đáng chú ý là tỷ lệ cổ tức 2017 ở mức 5%, Maritime Bank thực hiện sau khi được NHNN phê duyệt. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho cổ đông của ngân hàng sau 5 năm ngân hàng không chia cổ tức.

Trong năm 2017, Maritime Bank đặt ra mục tiêu xử lý được 7.015 tỷ đồng (nợ rủi ro, nợ xấu và nợ đã bán cho VAMC) và đến 31/12/2017 duy trì nợ xấu ở mức dưới 3%.

Theo Kim Tiền

Cùng chuyên mục
XEM