Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiêu tiền không phải nghĩ

Đến bao giờ bạn mới ngừng ngả tay xin tiền ba mẹ khi túng thiếu, họ đâu phải cây ATM của bạn!

Đến bao giờ bạn mới ngừng ngả tay xin tiền ba mẹ khi túng thiếu, họ đâu phải cây ATM của bạn!

7/29/2018 10:35:00 AM

Sau khi những đứa trẻ trưởng thành, cha mẹ không có nghĩa vụ chu cấp tiền. Nhưng trên thực tế, nhiều người thậm chí đã kết hôn nhưng vẫn quay lại xin tiền ba mẹ trang trải chi tiêu hàng...

Tags: ba mẹ, cây atm, phụng dưỡng cha mẹ, báo hiếu cha mẹ, tiêu tiền không phải nghĩ