Tin tức, bài viết mới nhất về :

Những ý kiến nào của đại biểu Quốc hội được tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu?

Những ý kiến nào của đại biểu Quốc hội được tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu?

6/7/2017 4:05:17 PM

​Trong các vấn đề lớn mà đại biểu nêu có phạm vi nợ xấu cần khoanh lại trước năm 2016, nhưng theo Thống đốc việc nghị quyết áp dụng cho cả nợ xấu hiện tại và nợ xấu phát sinh là rất cần...

Tags: nợ xấu], quốc hội, tiếp thu, bổ sung, nghị quyết, xử lý

Làm cách nào để nhân viên luôn nghĩ ra ý tưởng mới?

Làm cách nào để nhân viên luôn nghĩ ra ý tưởng mới?

6/10/2015 9:30:00 AM

Trong suốt quá trình hình thành ý tưởng, việc đóng sập cửa với bất kỳ ý tưởng nào có thể ngăn bạn tìm ra những ý tưởng hay.

Tags: ý tưởng hay, người lãnh đạo, ý tưởng sáng tạo, nhân viên, nhà lãnh đạo, sáng kiến, tiếp thu