Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiền thế giới

Tiền được in ra trên thế giới đã đi đâu?

Tiền được in ra trên thế giới đã đi đâu?

6/17/2014 3:02:46 PM

Suy thoái kinh tế thì vấn tiếp diễn và bây giờ cả thế giới đang cần tiền. Mỹ nền kinh tế số 1 thế giới cần tiền, Châu Âu cũng cần tiền và ngay cả một ông chủ nợ như Trung Quốc cũng cần...

Tags: tiền tệ, tiền giấy, in tiền, tiền thế giới, cần tiền