Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiền... không phải là vấn đề

[Sách hay] Tiền... không phải là vấn đề

[Sách hay] Tiền... không phải là vấn đề

5/26/2014 10:50:36 AM

Tại sao có những người cả đời chẳng bao giờ dứt được nỗi ám ảnh cơm áo gạo tiền?
Và ngược lại, có những người trông lúc nào cũng thảnh thơi, không mấy bận tâm về tiền bạc?“

Tags: tiền bạc, kiếm tiền, làm giàu, đàm linh, Bob Proctor, thảnh thơi, bận tâm, tiền... không phải là vấn đề, Phạm Ngọc Anh