Tin tức, bài viết mới nhất về :

thương hiệu bình dân

Mặt trái của fast fashion

Mặt trái của fast fashion

8/26/2014 2:36:05 PM

Fast fashion cũng giống như fast food, ám chỉ những trang phục thời trang của những thương hiệu có giá bình dân.

Tags: thời trang, zara, bình dân, GAP, kinh doanh thời trang, thương hiệu bình dân, fast fashion