Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nhà ở - Nỗi khổ của người dân New York (Phần 2)

Nhà ở - Nỗi khổ của người dân New York (Phần 2)

1/31/2015 11:00:00 AM

Các vấn đề mà người dân New York phải đối mặt trong năm mới về thị trường bất động sản và những khó khăn của Airbnb với vai trò là kẻ phá rối thị truyền bất động sản truyền thống.

Tags: Thuê nhà - Nỗi khổ của người dân New York, Nỗi khổ của người dân New York, thuê nhà, thuê nhà ở new york, new york, Airbnb, nhà ở new york