Tin tức, bài viết mới nhất về :

thư gửi Thủ tướng

Gặp khó, ông chủ Vinaxuki viết thư gửi Thủ tướng

Gặp khó, ông chủ Vinaxuki viết thư gửi Thủ tướng

2/19/2014 9:13:33 AM

“Hiện nay các doanh nghiệp ôtô đã có đầy đủ nhà đất, nên cái thiếu là vốn đầu tư và vốn lưu động”.

Tags: doanh nghiệp, fdi, trường hải, xe, Vinaxuki, ôtô, doanh nghiệp ôtô, Bùi Ngọc Huyên, thư gửi Thủ tướng, Ôtô Xuân Kiên