Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thỏa thuận tăng lương

Đến cả đứa trẻ cũng biết xin thêm 15ph trước khi đi ngủ, tại sao bạn không dám đòi tăng lương?

Đến cả đứa trẻ cũng biết xin thêm 15ph trước khi đi ngủ, tại sao bạn không dám đòi tăng lương?

28/03/2016 02:59:00 PM

Cùng là vấn đề tiền bạc nhưng khi trưởng thành, rất nhiều nhân viên có triển vọng luôn xấu hổ khi yêu cầu tăng lương. Đa phần đều không biết cách thức thực hiện điều này.

Tags: đòi tăng lương , thỏa thuận tăng lương , nhà tuyển dụng , người lao động , chủ doanh nghiệp