Tin tức, bài viết mới nhất về :

thiền tập

Vì sao Google tìm đến Thiền sư người Việt Thích Nhất Hạnh? (P2)

Vì sao Google tìm đến Thiền sư người Việt Thích Nhất Hạnh? (P2)

2/23/2014 12:00:11 PM

Google đã mời Thiền sư Thích Nhất Hạnh chia sẻ về những nội dung như: Xây dựng mục tiêu trong công việc, sự sáng tạo và tuệ giác.

Tags: người Việt, Google, Thích Nhất Hạnh, thiền sư, thiền tập