Tin tức, bài viết mới nhất về :

thiên mụ

Công phu 108 tiếng chuông Thiên Mụ

Công phu 108 tiếng chuông Thiên Mụ

4/24/2013 10:06:39 AM

“Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”.

Tags: thiên mụ, chuông thiên mụ, chùa thiên mụ, linh mụ, linh khí