Tin tức, bài viết mới nhất về :

thích đủ thứ

20 năm nữa, GDP bình quân đầu người Việt Nam mới đuổi kịp Malaysia hiện tại

20 năm nữa, GDP bình quân đầu người Việt Nam mới đuổi kịp Malaysia hiện tại

11/25/2015 4:01:44 PM

Đến năm 2035 GDP/người của Việt Nam mới có thể đạt hơn 10.000 USD, hoặc 15.000 USD theo sức mua tương đương, tức mới chỉ tương đương trình độ của Malaysia hiện nay.

Tags: GDP Việt Nam, GDP bình quân đầu người, chuyên gia kinh tế, Khai thác tài nguyên, năng suất lao động, việt nam, thích đủ thứ, tăng trưởng kinh tế, ngành công nghiệp, ngành nông nghiệp, ngành dịch vụ, thị trường