Xuất khẩu 6 tháng đầu năm: Ngoại tươi sáng, nội ảm đạm

29/06/2015 15:36 PM |

Bức tranh xuất khẩu của cả nước trong nửa năm qua cũng đã có vài nét chấm phá cơ bản với phần sáng vẫn thuộc về các doanh nghiệp, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.

Mới đây tổng cục thống kê công bố thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015. Bức tranh xuất khẩu của cả nước trong nửa năm qua cũng đã có vài nét chấm phá cơ bản với phần sáng vẫn thuộc về các doanh nghiệp, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo tổng cục thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 77,7 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 15,4% của 6 tháng năm 2014. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng ước tính đạt 80,7 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ.

Một phần nguyên nhân khiến mức tăng kim ngạch xuất khẩu giảm là do giảm giá mạnh của dầu thô, bình quân giảm 47,6% hay cao su giảm 22,4%; gạo giảm 4,7%; sắn và các sản phẩm sắn giảm 5,3%.

Xét theo theo đối tượng xuất khẩu, khu vực kinh tế trong nước đạt 22,8 tỷ USD, giảm 2,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 54,9 tỷ USD, tăng 15,3%, thấp hơn mức tăng 16,1% của cùng kỳ năm 2014 và chiếm 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, mức cao nhất từ trước đến nay. Nếu trừ dầu thô thì khu vực này chiếm 67,8% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 20,8%, cao hơn mức tăng 16,8% của cùng kỳ năm trước.

Có thể thấy kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm chủ yếu vẫn phụ thuộc vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 70,6% tỷ trọng, có giá trị gấp 2,4 lần khu vực trong nước.

 

Nguồn: GSO.

Nguồn: GSO.

Sở dĩ khu vực FDI tăng cao chủ yếu do mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước như: Điện thoại các loại và linh kiện chiếm 99,6%; hàng dệt may chiếm 60,6%; giầy dép chiếm 79,9%; máy móc thiết bị và phụ tùng chiếm 89,6%. Trong 6 tháng đầu năm nay, mức tăng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp 10,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung, trong khi khu vực kinh tế trong nước làm giảm 1 điểm phần trăm của mức tăng chung.

Xét theo mặt hàng xuất khẩu, những sản phẩm có mức tăng đáng kể là điện tử máy tính và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện. Tuy nhiên xuất khẩu những mặt hàng như nông, thủy sản sụt giảm đang kể như cà phê giảm 34,8%, thủy sản giảm 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: GSO.

Nguồn: GSO.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu với 15,7 tỷ USD tương đương 20,21 % tỷ trọng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2014; tiếp đến là EU đạt 14,8 tỷ USD, tăng 11,6%; ASEAN đạt 9,3 tỷ USD, giảm 0,8%; Trung Quốc đạt 7,7 tỷ USD, tăng 3,6%; Nhật Bản đạt 6,7 tỷ USD, giảm 6,7%; Hàn Quốc đạt 3,7 tỷ USD, tăng 22,3%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 35,5 tỷ USD, tăng 14,5%, chiếm 45,7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 2,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2014. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 31,5 tỷ USD, tăng 10,1%, tỷ trọng tăng từ 40,2% trong 6 tháng đầu năm 2014 lên 40,5% trong 6 tháng đầu năm nay. Nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 7,7 tỷ USD, giảm 3,8%, tỷ trong giảm từ 11,2% xuống 9,9%. Nhóm hàng thủy sản ước tính đạt 3 tỷ USD, giảm 14,5%, tỷ trọng giảm từ 5% xuống 3,9%.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM