Từ 1/6, giá bán lẻ điện sinh hoạt chỉ còn 6 bậc

31/05/2014 20:38 PM |

Theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, từ 1/6/2014, giá bán lẻ điện sinh hoạt chỉ còn 6 bậc thay vì 7 bậc như quy định hiện hành.

Cụ thể, theo quy định hiện hành (theo Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ), giá bán lẻ điện sinh hoạt bao gồm 7 bậc: Từ 0-50 kWh; từ 0-100KWh; từ 101 – 150 kWh; từ 151-200 kWh; từ 201-300kWh; từ 301-400 kWh và từ 401 kWh trở lên. Trong đó, bậc từ 0-50 kWh được áp dụng cho các hộ thu nhập thấp có đăng ký với bên bán điện với mức giá bán lẻ tương đương giá thành điện bình quân.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện hành

1

Cho kWh từ 0 – 50 kWh*

tương đương
giá thành
điện bình quân

2

Cho kWh từ 0 – 100 kWh

100%

3

Cho kWh từ 101 – 150

106%

4

Cho kWh từ 151 – 200

134%

5

Cho kWh từ 201 – 300

145%

6

Cho kWh từ 301 – 400

155%

7

Cho kWh từ 401 trở lên

159%

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

132%

Tuy nhiên, theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg, bậc 1: từ 0-50kWh được áp dụng chung cho mọi đối tượng với mức giá bán lẻ bằng 92% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 2: từ 51-100kWh có mức giá bán lẻ bằng 95% mức giá bán lẻ điện bình quân.Điều đó có nghĩa, với các hộ sử dụng ít điện (dưới 100 kWh) mức chi trả tiền điện thấp hơn so với hiện hành.

Quyết định 28/2014/QĐ-TTg cũng gộp 2 bậc 3-4 theo quy định hiện hành thành 1 bậc (bậc 3: từ 101 – 200 kWh) với mức giá bán lẻ bằng 110% giá bán lẻ điện bình quân, thấp hơn mức giá trung bình của hai bậc hiện hành.

Các bậc 4, 5, 6 cũng được phân chia tương tự như bậc 5, 6, 7 theo quy định hiện hành. Tuy nhiên mức giá bán lẻ của bậc 4-5 đều giảm, tương ứng chỉ còn 138% và 154% thay vì mức 145% và 155% như quy định hiện hành. Riêng bậc 6 vẫn giữ nguyên mức giá bán như hiện hành.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước cũng vẫn bằng 132% giá bán lẻ điện bình quân như quy định hiện hành.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt theo Quyết định 28 áp dụng từ ngày 1/6/2014

1

Cho kWh từ 0 – 50

92%

2

Cho kWh từ 51 – 100

95%

3

Cho kWh từ 101 – 200

110%

4

Cho kWh từ 201 – 300

138%

6

Cho kWh từ 301 – 400

154%

7

Cho kWh từ 401 trở lên

159%

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

132%


Quyết định 28 nêu rõ, giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc với mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Theo P.Linh

kyanh

Từ khóa: 
Cùng chuyên mục
XEM