Tố cáo tham nhũng được thưởng tối đa 5 tỉ đồng

26/08/2014 11:09 AM |

Người có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng nếu giúp Nhà nước thu hồi được tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì có thể được thưởng đến 5 tỉ đồng.

Đó là một trong những nội dung được quy định tại dự thảo thông tư liên tịch của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ về quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng, đang được đưa ra lấy ý kiến các bộ ngành, cơ quan và nhân dân.

Theo dự thảo thông tư, các hình thức khen thưởng gồm có: Huân chương dũng cảm; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN và cơ quan trung ương các đoàn thể, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Mức thưởng đối với cá nhân được khen thưởng thực hiện theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ. Ngoài ra, người được khen thưởng còn được động viên khuyến khích lợi ích vật chất bằng tiền thưởng từ quỹ khen thưởng về phòng chống tham nhũng.

Cụ thể, Huân chương dũng cảm được thêm 60 lần mức lương cơ sở; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được thêm 40 lần mức lương cơ sở; bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được thêm 20 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp người được khen thưởng giúp thu hồi được cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì có thể áp dụng mức động viên, khuyến khích bằng vật chất cao hơn nhưng tối đa không vượt quá 10% giá trị tiền, tài sản đã thu hồi được và không vượt quá 5 tỉ đồng.

Dự thảo cũng quy định hai hình thức trao tặng khen thưởng công khai và không công khai. Theo đó, trao tặng khen thưởng không công khai là để bảo vệ cho người được khen thưởng.

>> Chân dung người đứng đầu chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc

Theo M.Quang

anhnt

Từ khóa: 
Cùng chuyên mục
XEM