Thủ tướng: Sẽ hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa thành trụ cột

02/02/2016 23:49 PM |

Sẽ có chính sách đủ tầm để khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành một trong những động lực, trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc).

Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo nêu, để hội nhập và phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo, theo đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 90%. Như vậy, đây là một tư tưởng sản xuất rất lớn, ảnh hưởng rất lớn của xã hội.

“Vậy kính mong Thủ tướng sớm ra được Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa, có kế hoạch của Chính phủ để phát triển, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong 5 năm tới 2016 - 2020. Luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng rất cần thiết ra sớm trong giai đoạn  tới để phục vụ hội nhập kinh tế - xã hội”, đại biểu viết.

Tại văn bản trả lời mới đây, Thủ tướng khẳng định, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm trên 95% số lượng doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng, là một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh  tế các quốc gia trên thế giới. Các quốc gia đều ban hành luật, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thời điểm phù hợp với điều kiện của nền kinh tế, trình độ, quy mô và khả năng phát triển của khu vực doanh nghiệp này.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, thời gian qua Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, hoàn thiện môi trường kinh doanh thuân lợi cho doanh nghiệp trong nước, trong đó có doanh nghiệp vừa và nhỏ. Như việc trình Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2014.

Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ riêng cho khu vực doanh nghiệp này và chuẩn bị ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhờ và vừa giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự án luật này sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai (Quốc hội khoá 14) dự kiến khai mạc tháng 10/2016. Thủ tướng đã phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ tháng 7/2016. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương tiến hành xây dựng dự án luật này.

Liên quan đến chủ trương và mục tiêu xây dựng dự án luật, Chính phủ nhận định, với điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô và năng lực còn hạn chế, khả năng liên kết chưa cao, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước có hạn. Vì thế dự án luật cần thiết lập hệ thống các giải pháp chính sách toàn diện xuất phát từ nhu cầu thực sự của khu vực doanh nghiệp này. Từ đó xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể có trọng  tâm thiết thực, hiệu quả...

Đây là giải pháp chính sách có tầm nhìn, hỗ trợ khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ gia nhập thị trường, đủ khả năng cạnh tranh, tồn tại bền vững trong hội nhập, tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, để khu vực doanh nghiệp này trở thành một trong những động lực, trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, Thủ tướng hồi âm đại biểu.

Theo Nguyễn Lê

Cùng chuyên mục
XEM