SBIC kế thừa nghĩa vụ gì từ Vinashin?

28/11/2013 03:23 PM | Thị trường

Ngày 21/10/2013, Bộ GTVT đã có Quyết định số 3287 thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) với 8 doanh nghiệp thành viên.

SBIC kế thừa nghĩa vụ gì từ Vinashin?
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng
Nội dung nổi bật:

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. 

- Sau tái cơ cấu tài chính, các khoản nợ của Tổng công ty cơ bản sẽ được giảm nợ gốc, xóa lãi, giảm lãi suất, một số khoản nợ sẽ được Tập đoàn thực hiện mua lại. Số nợ còn lại được kéo dài, gia hạn thời gian trả nợ đến năm 2023 và 2025. SBIC sẽ tái cơ cấu xong nợ trong năm 2014. 

- Trong trường hợp các doanh nghiệp chưa có nguồn để chi trả cho người lao động, Tập đoàn tạm thời được sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh để trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo lộ trình cắt giảm lao động. Như vậy, SBIC có trách nhiệm gì về nợ của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), những doanh nghiệp còn lại và quyền lợi người lao động sẽ được giải quyết thế nào? Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã thẳng thắn trả lời những câu hỏi trên trong cuộc trò chuyện với chúng tôi. 

SBIC đủ khả năng thực hiện chiến lược biển đến năm 2020

Xin Bộ trưởng cho biết những điểm mấu chốt trong mô hình hoạt động của SBIC và mô hình này liệu có đảm đương được chiến lược phát triển ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam như yêu cầu của Chính phủ giao?

Thực hiện Quyết định số 1224 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT đã có Quyết định số 3287 ngày 21/10/2013 thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC). 
 
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết : "Sau tái cơ cấu tài chính, các khoản nợ của Tổng công ty cơ bản sẽ được giảm nợ gốc, xóa lãi, giảm lãi suất, một số khoản nợ sẽ được Tập đoàn thực hiện mua lại. Số nợ còn lại được kéo dài, gia hạn thời gian trả nợ đến năm 2023 và 2025”.
 
Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó, Công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là đóng mới và sửa chữa tàu thủy. 

Công ty con - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; Trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật đối với Công ty con và phần vốn của Công ty mẹ đầu tư vào doanh nghiệp khác. 

8 Công ty con được giữ lại trong mô hình Tổng công ty hiện đang nắm giữ phần lớn năng lực đóng và sửa chữa tàu thủy của cả nước. Việc giữ lại 8 doanh nghiệp này được xem xét, quyết định trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng thực trạng các yếu tố quan trọng như: Mặt bằng, luồng lạch, độ sâu tự nhiên, khả năng sa bồi; Cơ sở hạ tầng; Phương tiện, thiết bị, công nghệ; Nguồn nhân lực; Năng lực quản lý và tổ chức sản xuất. 

Các doanh nghiệp này trong thời gian tới có thể đóng được tàu đến 70.000 tấn và nhiều loại tàu chuyên dùng; Sửa chữa được tàu trọng tải đến 200.000 tấn. Về dài hạn, các doanh nghiệp này đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất, phát triển trong tương lai, đảm bảo phục vụ mục tiêu Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo.   
 
Gần 1.500 CNVLĐ Công ty Cổ phần Sông Cấm (1 trong 8 thành viên của SBIC) được đảm bảo đủ việc làm, thu nhập khá
Gần 1.500 CNVLĐ Công ty Cổ phần Sông Cấm (1 trong 8 thành viên của SBIC) được đảm bảo đủ việc làm, thu nhập khá

Sẽ tái cơ cấu xong nợ trong năm 2014

Vậy còn tiến độ tái cơ cấu tài chính của Tập  đoàn Vinashin như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Trước thời điểm thực hiện tái cơ cấu về tài chính, Tập đoàn có các khoản nợ lớn (chỉ tính nợ gốc, chưa tính lãi) như: Nợ các tổ chức tín dụng trong nước: 24.623 tỷ đồng; Nợ do tự vay các tổ chức tín dụng nước ngoài: 600 triệu USD; Nhận nợ bắt buộc với các chủ tàu do hủy hợp đồng và các khoản vay có thể đàm phán khác: 135,1 triệu USD.  

Thời gian qua, Tập đoàn kiên trì đàm phán, thỏa thuận với các chủ nợ để thực hiện tái cơ cấu từng khoản nợ theo hướng khoanh nợ, giảm nợ gốc, xóa nợ lãi, giảm lãi suất và kéo dài thời gian trả nợ. Đây là giải pháp xử lý nợ đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, kết quả đạt được như sau: 

- Đối với khoản nợ các tổ chức tín dụng trong nước: đến nay Tập đoàn, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) và các tổ chức tín dụng đã hoàn thành việc tái cơ cấu nợ giai đoạn 1 (đối với số nợ gốc là 11.539 tỷ đồng) theo hình thức phát hành trái phiếu hoán đổi nợ, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 8,9%/năm, giảm nợ gốc và nợ lãi được 13.152 tỷ đồng.

 Khoản nợ này sau tái cơ cấu còn 3.462 tỷ đồng, Tập đoàn sẽ trả một lần sau 10 năm (năm 2023). Hiện nay Tập đoàn đang tiếp tục đàm phán để tái cơ cấu nợ giai đoạn 2 (đối với số nợ gốc là 13.084 tỷ đồng) tương tự như giai đoạn 1.

- Đối với khoản nợ Tập đoàn tự vay các tổ chức tín dụng nước ngoài: Ngày 10/10/2013, Tập đoàn và DATC đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh của Chính phủ trên thị trường Singapore. 

Theo phương án này tổng mệnh giá phát hành tính đến ngày 10/10/2013 là 626.799.000 USD (nợ gốc 600.000.000 USD, nợ lãi 26.799.000 USD) tương đương 13.163 tỷ đồng, lãi suất đơn 1%/năm, thời hạn 12 năm, lãi và gốc được thanh toán toàn bộ một lần vào ngày đáo hạn (năm 2025). Với phương án này quy về giá trị hiện tại thuần (NPV) giảm được 52% nghĩa vụ nợ so với phương án phải thanh toán ngay toàn bộ khoản nợ nếu không thực hiện tái cơ cấu.

- Khoản nhận nợ bắt buộc với các chủ tàu do hủy hợp đồng và các khoản vay khác: Tập đoàn đã hoàn thành cơ cấu nợ 112 triệu USD bằng việc mua lại nợ bình quân khoảng 30% khoản nợ gốc. Tập đoàn đã giảm nợ được khoảng 85 triệu USD tương đương 1.704 tỷ đồng. Dự kiến, sau khi hoàn thành tái cơ cấu khoản nợ trên, Tập đoàn sẽ giảm nợ được khoảng 2.000 tỷ đồng.

Với lộ trình và kết quả đã đạt được như trên, dự kiến các khoản nợ sẽ được tái cơ cấu xong trong năm 2014. 
 
Những gam tàu đặc chủng, hiện đại nhất thế giới đang được Công ty đóng tàu Sông Cấm hoàn thiện
Những gam tàu đặc chủng, hiện đại nhất thế giới đang được Công ty đóng tàu Sông Cấm hoàn thiện

Nỗ lực vượt khó

Thưa Bộ trưởng, đối với 236 doanh nghiệp thuộc nhóm phải tái cấu trúc sẽ được xử lý ra sao?

Đối với 236 doanh nghiệp không giữ lại, Bộ GTVT đang chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tiếp tục rà soát, đánh giá, quản lý, kiểm soát chặt chẽ tài sản để tái cơ cấu một cách thận trọng, hiệu quả, giảm thiểu tối đa thất thoát. Phấn đấu đến năm 2015 cơ bản xử lý xong theo 2 nhóm: Nhóm 70 doanh nghiệp còn vốn chủ sở hữu thì thực hiện cổ phần hóa, bán, chuyển nhượng để thu hồi vốn đầu tư; Nhóm 166 doanh nghiệp không còn vốn chủ sở hữu thì căn cứ thực trạng tài chính của doanh nghiệp để thực hiện giải thể, phá sản hoặc bán theo quy định của pháp luật. 
 
Một vấn đề đang được người dân rất quan tâm là sau tái cơ cấu, Bộ GTVT có cơ chế gì để ràng buộc trách nhiệm trả nợ của SBIC cũng như quản lý tạo điều kiện để 8 doanh nghiệp thành viên hoạt động ổn định và phát triển?
 
Sau tái cơ cấu tài chính, các khoản nợ của Tổng công ty cơ bản sẽ được giảm nợ gốc, xóa lãi, giảm lãi suất, một số khoản nợ sẽ được Tập đoàn thực hiện mua lại. Số nợ còn lại được kéo dài, gia hạn thời gian trả nợ đến năm 2023 và 2025. 

Theo tính toán, Tổng công ty sẽ thu từ các nguồn tái cơ cấu (khấu hao, kết quả sản xuất kinh doanh; Thu từ sắp xếp 236 doanh nghiệp không giữ lại; Thu từ chuyển giao doanh nghiệp, dự án). Tổng các nguồn thu cơ bản đáp ứng được kế hoạch trả nợ, Bộ GTVT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng quy chế quản lý nguồn thu để tích lũy trả nợ theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Trong thời gian qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng công ty đẩy mạnh việc tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài, nhân rộng mô hình đã thành công tại một số doanh nghiệp như: Hyundai Vinashin, Damen Sông Cấm... 

Bước đầu đã có những tín hiệu khả quan với các đối tác lớn như: Tập đoàn Samsung, Damen Hà Lan, Veka Hà Lan và một số chủ tàu tiềm năng. Với định hướng này, một số đơn vị có điều kiện tốt (Sông Cấm, Hạ Long, Cam Ranh) sẽ tiếp cận được nguồn vốn, kỹ thuật công nghệ và phương thức tổ chức quản lý tiên tiến, đặc biệt trong tổ chức quản lý thi công, rút ngắn thời gian thi công, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng quốc tế. Các đơn hàng trong nước và các đơn hàng sửa chữa sẽ được tập trung cho các doanh nghiệp còn lại.  

Bộ GTVT cũng đã chỉ đạo Tổng công ty tập trung vào việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, quy chế quản lý nội bộ, phương pháp giao khoán sản phẩm đến từng phân xưởng, tổ, đội. Chấn chỉnh công tác tổ chức quản lý, đặc biệt là quản lý tài chính, đầu tư và công tác nhân sự; Làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ công nhân viên đoàn kết nhất trí, quyết tâm vượt qua khó khăn.

Hiện hàng vạn lao động cũng quan tâm là trong quá trình tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin thì nhiệm vụ giải quyết các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động được Bộ chỉ đạo thế nào, thưa Bộ trưởng? 

Tính đến 31/8/2013, Tập đoàn có tổng số 25.306 người (lao động có việc làm là 17.367 người chiếm 68,63%; Lao động không có việc làm là 7.939 người chiếm 31,37%). Trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, Tập đoàn và các doanh nghiệp đã chủ động giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động phù hợp với quy định tại Bộ luật Lao động, Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp các doanh nghiệp chưa có nguồn để chi trả cho người lao động, Tập đoàn tạm thời được sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh để trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo lộ trình cắt giảm lao động. Trên cơ sở thực tế chi trả trợ cấp cho người lao động thuộc Tập đoàn, Bộ GTVT tiến hành thẩm định, Bộ Tài chính thẩm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cấp từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hỗ trợ cho Tập đoàn, Tập đoàn sẽ sử dụng nguồn thu trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp để hoàn trả Quỹ.
 
Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
 
Theo Nhật Anh 

thuyntt

Giao thông vận tải

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tuổi trẻ của Shark Phú thời chưa có Sunhouse: Sinh viên năm nhất đã đi buôn, bỏ việc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam vì quá nhàn, tự luyện tiếng Anh để thi vào Ford

Trước khi chính thức startup và có sự nghiệp riêng, Shark Nguyễn Xuân Phú cũng bắt đầu như những người khác, tốt nghiệp đại học, xin việc và.... nhảy việc.

Cỗ máy kiếm tiền tỷ TikTok: Xâm lấn lĩnh vực quảng cáo, quy mô bành trướng bằng cả Twitter và Snap cộng lại, lăm le soán ngôi từ Facebook đến Google

TikTok đang dần xâm chiếm lĩnh vực thương mại điện tử và đây có thể là nhân tố mới khiến cuộc chơi thay đổi.

Câu chuyện kinh doanh

Thời khởi nghiệp đầy mồ hôi, nước mắt của CEO T.U.N.G Dining: Làm không công ở nhà hàng Michelin đến nửa đêm, giao báo đến 4h sáng để trả tiền thuê nhà

"Mọi người có thể nghĩ tôi may mắn hoặc thành công sớm nhưng câu chuyện phía sau mọi người không bao giờ biết được, là mồ hôi và nước mắt. Tôi phải trả giá rất nhiều cho công việc của ngày hôm nay và đó là thế giới của Michelin Star", bếp trưởng Hoàng Tùng - CEO T.U.N.G Dining bày tỏ trong sự kiện Hiện thực khát vọng Michelin mới được tổ chức gần đây.

Thẳng thắn dạy con về tài chính từ nhỏ, Chủ tịch FOX Hoàng Nam Tiến khẳng định: Điều quan trọng thứ 2 trong cuộc đời là kiếm tiền!

Không né tránh trao đổi về tiền bạc, ông Hoàng Nam Tiến dạy con cách sẻ dụng tiền vào những mục đích hợp lý ngay từ khi còn nhỏ.

Đọc thêm