'Rót tiền' vào tài sản cố định: Doanh nghiệp nào chịu chơi nhất?

04/02/2015 16:14 PM |

Tính trung bình mỗi lao động doanh nghiệp nhà nước tính tại thời điểm 31/12/2014 vào khoảng 2,2 tỷ đồng so với mức chung là 855 triệu đồng.

Theo số liệu công bố của Bộ kế hoạch và đầu tư cùng Tổng cục thống kê, tính đến thời điểm 31/12/2014 hiện có 401.224 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Mạng lưới hơn 401 nghìn doanh nghiệp này hiện giải quyết việc làm cho 11,82 triệu lao động trong năm vừa qua. Bức tranh về giới doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 tươi sáng hơn so với 3 năm trước khi lượng doanh nghiệp hoạt động tăng 9% so với năm 2013, nguồn vốn đạt hơn 22 triệu tỷ đồng (tính đến 31/12/2014), tăng 20% so với thời điểm 2013, doanh thu đạt 14,4  triệu tỷ đồng, tăng 16%.

Trong hoạt động kinh doanh, việc đầu tư cho tài sản cố định là điều tất yếu. Đây có thể xem là một tín hiệu cho sức khỏe của hệ thống doanh nghiệp. Nếu như thời điểm 31/12/2012, tốc độ tăng trưởng tài sản cố định so với 2011 chỉ đạt 9% thì năm 2013 đã tăng 31%, năm 2014 là 26%. Trong các loại hình doanh nghiệp, DN FDI là nhóm chịu khó đầu tư nhất vào tài sản cố định khi mức tăng trong 3 năm nay đều từ 19-25%. Ước tính đến cuối 2014, các doanh nghiệp FDI đầu tư 2,38 triệu tỷ đồng, bằng 78% lượng đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước.

Nhu cầu đầu tư vào tài sản cố định và đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp thường gia tăng khi mở rộng quy mô, số lượng lao động. Các doanh nghiệp FDI trong 3 năm gần đây có sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp khi tăng 13% năm 2014 so với mức chung 9% hay thậm chí với doanh nghiệp nhà nước giảm 2%. Cũng tương tự, đây là loại hình doanh nghiệp có tốc độ tăng lao động nhanh nhất trong những năm qua, đạt mức 11% năm 2014.

Hiện doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ lệ lớn nhất với khoảng 96,4% giải quyết 59,5% trong tổng số gần 12 triệu lao động. Các doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,8% tổng số lượng và tạo việc làm cho khoảng 11,9% lao động. Với số lượng ít, vốn đầu tư vào tài sản cố định và đầu tư dài hạn lớn nên tính trung bình mỗi lao động doanh nghiệp nhà nước tính tại thời điểm 31/12/2014 vào khoảng 2,2 tỷ đồng so với mức chung là 855 triệu đồng.

Tuy nhiên xét về hiệu quả đầu tư, các doanh nghiệp FDI luôn đạt tỷ lệ doanh thu trên mỗi đồng vốn tài sản cố định bỏ ra từ 1,6-1,9 lần, cao hơn mức chung cả nước. Trong khi tại các doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ này chưa đến 1,3 lần trong 4 năm gần đây.

>> DNNN tạo việc làm cho bao nhiêu lao động tại Việt Nam?

Thảo Nguyên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm