Mới 2 tháng năm 2016, đã có gần 19.000 DN “chết” trong khi DN mới gần như không tăng thêm

28/02/2016 08:04 AM |

Trong 2 tháng đầu năm 2016, trong khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới chỉ nhích thêm 1%, thì có tới gần 19.000 doanh nghiệp “chết”, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm tiếp tục tăng ở mức 2 con số.

Cụ thể, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 16.471 doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2015 cũng đã tăng tới 25% so với cùng kỳ trước đó.


Trong khi số doanh nghiệp thành lập mới không tăng mấy, số doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động vẫn tiếp tục tăng mạnh ở mức 2 con số. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Trong khi số doanh nghiệp thành lập mới không tăng mấy, số doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động vẫn tiếp tục tăng mạnh ở mức 2 con số. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 2 tháng đầu năm là 2195 doanh nghiệp, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93,4%.

Trong khi số doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể đều tăng mạnh, số doanh nghiêp thành lập mới chỉ nhích tăng rất ít.

Tính chung 2 tháng đầu năm, cả nước có 13.904 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 113 nghìn tỷ đồng, chỉ tăng 1% về số doanh nghiệp và tăng 45,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM