Hơn 3 tỷ USD kiều hối “đổ” về TP.HCM

26/09/2014 10:22 AM |

Theo số liệu mới nhất từ UBND TP.HCM, tính đến thời điểm này, lượng kiều hối về thành phố đạt 3,12 tỷ USD, bằng 68% so với cả năm 2013.

Về tín dụng - ngân hàng, tổng vốn huy động 9 tháng ước đạt 1.226.000 tỷ đồng, tăng 4,71% so cuối năm 2013 và tăng 11,6% so cùng kỳ. Trong đó, huy động vốn bằng VND ước đạt 1.038.000 tỷ đồng, huy động vốn bằng ngoại tệ ước đạt 188.000 tỷ đồng, tăng 0,42% so cuối năm 2013.

Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 1.010.500 tỷ đồng, trong đó, dư nợ tín dụng bằng VND đạt 839.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 171.500 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 515.500 tỷ đồng, chiếm 51% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 495.000 tỷ đồng, chiếm 49% tổng dư nợ.

Từ số liệu trên cho thấy, huy động vốn trên địa bàn TP.HCM 9 tháng đầu năm có tốc độ tăng trưởng chậm hơn cùng kỳ năm trước nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương. Tiền gửi tiết kiệm trong dân cư chiếm tỷ lệ cao (56,1%) trong tổng nguồn vốn huy động.

Đối với nguồn vốn cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, số liệu mới nhất cho biết, dư nợ cho vay đối với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên đạt 136.237 tỷ đồng, tăng 7,9% so cuối năm 2013, trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ cao nhất (65,9%) so tổng dư nợ 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên.

Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, tính đến cuối tháng 7, nợ xấu trên địa bàn thành phố ở mức 58.941 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,93% tổng dư nợ, tăng 1,24% so cuối năm 2013 (cuối năm 2013 là 4,69%). Riêng tháng 6, nợ xấu tăng 12.136 tỷ đồng so tháng 5, tháng 7 tăng 398 tỷ đồng so tháng 6.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết, nguyên nhân nợ xấu tăng mạnh trong tháng 6 là do từ ngày 1/6/2014 các tổ chức tín dụng bắt đầu thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và thực hiện các điều kiện cơ cấu lại nợ theo Thông tư 09/2014/TT-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN.

>> Tháng 8/2014: Kiều hối về TP Hồ Chí Minh gấp đôi tháng 7

Theo Ngôn Dân

Cùng chuyên mục
XEM