Ai sẽ quản lý các cơ sở ăn uống không có giấy đăng ký kinh doanh?

16/12/2014 13:55 PM |

Gánh hàng rong thuộc quản lý của trạm y tế phường, xã.

Đếm suất phục vụ, tính cấp quản lý

Ngày 11/12/2014, Bộ Y tế ban hành Thông tư 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo đó:

- Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp, cấp đổi, thu hồi Giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận).

- Tùy thuộc vào quy mô kinh doanh mà Chi cục An toàn thực phẩm cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp quận, huyện là cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

- Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì việc phân cấp quản lý được thực hiện như sau:

+ Trên 200 suất ăn/lần phục vụ: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp tỉnh, TP trực thuộc TW.

+ Từ 50 – 200 suất ăn/lần phục vụ: Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp quận, huyện.

+ Dưới 50 suất ăn/lần phục vụ, kinh doanh thức ăn đường phố: Trạm y tế cấp phường, xã.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2015.

Xem toàn văn bản: Thông tư 47/2014/TT-BYT

Quy định chỉ là quy định?

Thức ăn đường phố là loại hình kinh doanh đặc thù ở các đô thị lớn, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động. Nhu cầu sử dụng thức ăn đường phố tương đối cao vì tiện lợi, hợp túi tiền người bình dân, công nhân nhập cư. Tuy nhiên việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với loại hình dịch vụ này vốn vẫn làm các nhà quản lý phải "đau đầu".

Cách đây 2 năm, cuối năm 2012, Bộ y tế cũng đã ban hành Thông tư 30/2012/TT-BYT quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố (hiệu lực từ ngày 20-1-2013). Ngoài các quy định trước đó, điểm mới của Thông tư này là người kinh doanh thức ăn đường phố phải được tập huấn và được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định. Đồng thời, người bán hàng phải được khám sức khoẻ và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe.

Nếu chiếu theo quy định này, hàng chục nghìn cơ sở kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện sẽ bị “khai tử”. Và dù đã có rất nhiều quy định mới được đưa vào song vấn đề là ở chỗ những quy định ấy rất khó để thực hiện một cách triệt để.

Xem toàn văn bản: Thông tư 30/2012/TT-BYT

>> Ẩm thực đường phố: Một mai có còn

Bạch Dương

Kỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM