21 tòa tháp cao nhất thế giới

03/12/2015 09:15 AM | Thị trường

Danh sách 21 tòa tháp cao nhất thế giới do hãng tin Reuters giới thiệu.

21 tòa tháp cao nhất thế giới

  

21. Princess Tower

Địa điểm: Dubai

Độ cao: 414m

  

20. Two International Financial Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 415m

  

19. Jinmao Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc Độ cao: 420m

  

18. Trump International Hotel and Tower

Địa điểm: Chicago, Mỹ Độ cao: 423m

  

17. 423 Park Avenue

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 426m

  

16. Marina 101

Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Độ cao: 426m

  

15. Wuhan Center

Địa điểm: Vũ Hán, Trung Quốc

Độ cao: 438m

  

14. Guangzhou West Tower (Guangzhou International Finance Center)

Địa điểm: Quảng Châu, Trung Quốc

Độ cao: 439m

  

13. Kingkey 100

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 442m

  

12. Willis Tower (trước đây là Sears Tower)

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Độ cao: 442m

  

11. Nanjing Greenland Center

Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc

Độ cao: 450m

  

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

22. Al Hamra Tower

Địa điểm: Kuwait Độ cao: 413m

  

20. Two International Financial Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 415m

  

19. Jinmao Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc Độ cao: 420m

  

18. Trump International Hotel and Tower

Địa điểm: Chicago, Mỹ Độ cao: 423m

  

17. 423 Park Avenue

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 426m

  

16. Marina 101

Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Độ cao: 426m

  

15. Wuhan Center

Địa điểm: Vũ Hán, Trung Quốc

Độ cao: 438m

  

14. Guangzhou West Tower (Guangzhou International Finance Center)

Địa điểm: Quảng Châu, Trung Quốc

Độ cao: 439m

  

13. Kingkey 100

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 442m

  

12. Willis Tower (trước đây là Sears Tower)

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Độ cao: 442m

  

11. Nanjing Greenland Center

Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc

Độ cao: 450m

  

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

21. Princess Tower

Địa điểm: Dubai

Độ cao: 414m

  

19. Jinmao Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc Độ cao: 420m

  

18. Trump International Hotel and Tower

Địa điểm: Chicago, Mỹ Độ cao: 423m

  

17. 423 Park Avenue

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 426m

  

16. Marina 101

Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Độ cao: 426m

  

15. Wuhan Center

Địa điểm: Vũ Hán, Trung Quốc

Độ cao: 438m

  

14. Guangzhou West Tower (Guangzhou International Finance Center)

Địa điểm: Quảng Châu, Trung Quốc

Độ cao: 439m

  

13. Kingkey 100

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 442m

  

12. Willis Tower (trước đây là Sears Tower)

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Độ cao: 442m

  

11. Nanjing Greenland Center

Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc

Độ cao: 450m

  

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

20. Two International Financial Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 415m

  

18. Trump International Hotel and Tower

Địa điểm: Chicago, Mỹ Độ cao: 423m

  

17. 423 Park Avenue

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 426m

  

16. Marina 101

Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Độ cao: 426m

  

15. Wuhan Center

Địa điểm: Vũ Hán, Trung Quốc

Độ cao: 438m

  

14. Guangzhou West Tower (Guangzhou International Finance Center)

Địa điểm: Quảng Châu, Trung Quốc

Độ cao: 439m

  

13. Kingkey 100

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 442m

  

12. Willis Tower (trước đây là Sears Tower)

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Độ cao: 442m

  

11. Nanjing Greenland Center

Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc

Độ cao: 450m

  

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

19. Jinmao Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc Độ cao: 420m

  

17. 423 Park Avenue

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 426m

  

16. Marina 101

Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Độ cao: 426m

  

15. Wuhan Center

Địa điểm: Vũ Hán, Trung Quốc

Độ cao: 438m

  

14. Guangzhou West Tower (Guangzhou International Finance Center)

Địa điểm: Quảng Châu, Trung Quốc

Độ cao: 439m

  

13. Kingkey 100

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 442m

  

12. Willis Tower (trước đây là Sears Tower)

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Độ cao: 442m

  

11. Nanjing Greenland Center

Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc

Độ cao: 450m

  

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

18. Trump International Hotel and Tower

Địa điểm: Chicago, Mỹ Độ cao: 423m

  

16. Marina 101

Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Độ cao: 426m

  

15. Wuhan Center

Địa điểm: Vũ Hán, Trung Quốc

Độ cao: 438m

  

14. Guangzhou West Tower (Guangzhou International Finance Center)

Địa điểm: Quảng Châu, Trung Quốc

Độ cao: 439m

  

13. Kingkey 100

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 442m

  

12. Willis Tower (trước đây là Sears Tower)

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Độ cao: 442m

  

11. Nanjing Greenland Center

Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc

Độ cao: 450m

  

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

17. 423 Park Avenue

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 426m

  

15. Wuhan Center

Địa điểm: Vũ Hán, Trung Quốc

Độ cao: 438m

  

14. Guangzhou West Tower (Guangzhou International Finance Center)

Địa điểm: Quảng Châu, Trung Quốc

Độ cao: 439m

  

13. Kingkey 100

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 442m

  

12. Willis Tower (trước đây là Sears Tower)

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Độ cao: 442m

  

11. Nanjing Greenland Center

Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc

Độ cao: 450m

  

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

16. Marina 101

Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Độ cao: 426m

  

14. Guangzhou West Tower (Guangzhou International Finance Center)

Địa điểm: Quảng Châu, Trung Quốc

Độ cao: 439m

  

13. Kingkey 100

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 442m

  

12. Willis Tower (trước đây là Sears Tower)

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Độ cao: 442m

  

11. Nanjing Greenland Center

Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc

Độ cao: 450m

  

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

15. Wuhan Center

Địa điểm: Vũ Hán, Trung Quốc

Độ cao: 438m

  

13. Kingkey 100

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 442m

  

12. Willis Tower (trước đây là Sears Tower)

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Độ cao: 442m

  

11. Nanjing Greenland Center

Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc

Độ cao: 450m

  

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

14. Guangzhou West Tower (Guangzhou International Finance Center)

Địa điểm: Quảng Châu, Trung Quốc

Độ cao: 439m

  

12. Willis Tower (trước đây là Sears Tower)

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Độ cao: 442m

  

11. Nanjing Greenland Center

Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc

Độ cao: 450m

  

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

13. Kingkey 100

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 442m

  

11. Nanjing Greenland Center

Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc

Độ cao: 450m

  

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

12. Willis Tower (trước đây là Sears Tower)

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Độ cao: 442m

  

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

11. Nanjing Greenland Center

Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc

Độ cao: 450m

  

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

10 và 9. Petronas Twin Towers

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Độ cao: 452m

  

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

8. International Commerce Center

Địa điểm: Hồng Kông

Độ cao: 484m

  

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

7. Shanghai World Financial Center

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 492m

  

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

6. Taipei 101

Địa điểm: Đài Loan

Độ cao: 509m

  

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

5. One World Trade Center

Địa điểm: New York, Mỹ

Độ cao: 541m

  

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

4. Ping An International Finance Centre

Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc

Độ cao: 599m

  

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

3. Abraj Al-Bait Clock Tower

Địa điểm: Mecca, Saudi Arabia

Độ cao: 601m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

2. Shanghai Tower

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Độ cao: 632m

  

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

 

1. Burj Khalifa

Địa điểm: Dubai, UAE

Độ cao: 828m Saudi Arabia hiện đang xây tòa tháp Jeddah Tower cao 1 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Khi tòa tháp này được xây xong, Burj Khalifa sẽ không còn giữ vị trí tòa tháp cao nhất thế giới như hiện nay.

Theo Diệp Vũ

Vneconomy

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

80% công ty đều có doanh thu tăng sau khi tẩy chay Facebook

Hóa ra quảng cáo trên Facebook cũng không ‘ghê gớm’ đến vậy.

ACB lần đầu tiên báo lãi trên 3.000 tỷ đồng, vươn lên ngang ngửa Techcombank, VPBank

Trong khi các đối thủ VPBank, Techcombank thường xuyên báo lãi hơn 3.000 tỷ đồng mỗi quý, thì đây là lần đầu tiên ACB làm được điều này.

Ông chủ lâu đài dát vàng 400 tỷ ở Ninh Bình: Sở hữu 2 công ty vốn gần 7.000 tỷ nhưng lời lãi không đáng kể

Thành Thắng Group của ông chủ Đỗ Văn Tiến đang nắm trong tay hai công ty vật liệu xây dựng với tổng doanh thu gần 4.500 tỷ đồng.

Đọc thêm