Tin tức, bài viết mới nhất về :

thành phố đông đúc

Kowloon Walled City: Thành phố đông đúc nhất thế giới

Kowloon Walled City: Thành phố đông đúc nhất thế giới

2/12/2015 4:30:27 PM

Ở miền Bắc đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đã từng tồn tại nơi được coi là một trong những nơi đông dân nhất trên thế giới.

Tags: thành phố đông đúc, thế giới, hong kong, chiến tranh thế giới, kinh doanh, người dân