Thành phố Cần Thơ được hưởng một số cơ chế đặc thù

14/07/2018 16:38 PM | Xã hội

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách cho Cần Thơ ...

Chiều 13/7 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa uỷ quyền Thủ tướng đã xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ.

Cả ba nội dung xin ý kiến đều được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chấp nhận.

Theo đó, mức dư nợ vay của ngân sách thành phố Cần Thơ được nâng từ không vượt quá 30% lên không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hàng năm được Quốc hội quyết định

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý với đề xuất ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho thành phố 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương (sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13) và các khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100%.

Hai quy định nói trên cũng tương đương với cơ chế dành cho Hải Phòng, Đà Nẵng.

Nội dung thứ ba Chính phủ đề xuất cho Cần Thơ trội hơn hai thành phố trên và bằng với Tp.HCM là Ủy ban nhân dân thành phố được phép tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính thành phố để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố nhưng chưa bố trí vốn trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thời gian tạm ứng không quá 36 tháng, kể từ ngày tạm ứng.

Theo Hà Vũ

Cùng chuyên mục
XEM