Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thái cực cá tính

Tướng giữ thành & Tướng chinh phạt: 2 thái cực cá tính doanh nghiệp nào cũng cần có để tăng trưởng mạnh & bền vững

Tướng giữ thành & Tướng chinh phạt: 2 thái cực cá tính doanh nghiệp nào cũng cần có để tăng trưởng mạnh & bền vững

08/04/2017 01:30:00 PM

Môi trường nghề sales vốn ưa và tạo ra những cá tính mạnh. Do vậy sales manager thường được coi là võ tướng so với tương quan các vị trí quản lý khác trong cùng một công ty.

Tags: thái cực cá tính , sales manager , tăng trưởng