Tin tức, bài viết mới nhất về :

TGĐ FPT

TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc: 'Tính tuân thủ của FPT quá kém!'

TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc: 'Tính tuân thủ của FPT quá kém!'

8/8/2014 11:24:04 AM

"Tập đoàn phải thể hiện sự tập trung quyền lực cao hơn trong việc ra chính sách, chỉ đạo thực hiện và giám sát"

Tags: trương gia bình, chia sẻ, bùi quang ngọc, TGĐ FPT, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc