Tin tức, bài viết mới nhất về :

tất bật

Starbucks quây kín cửa hàng, tất bật chuẩn bị khai trương ở Sài Gòn

Starbucks quây kín cửa hàng, tất bật chuẩn bị khai trương ở Sài Gòn

1/28/2013 4:34:41 PM

Để bí mật, Stabucks quây kín không gian đang sửa chữa và thiết kế bên trong.

Tags: Starbucks, chuẩn bị, khai trương, Sài Gòn, tất bật