Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tập đoàn Bảo Việt thay Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Quang Phi trở thành Tổng giám đốc mới của Bảo Việt

Ông Nguyễn Quang Phi trở thành Tổng giám đốc mới của Bảo Việt

6/25/2014 5:59:54 PM

Ông Nguyễn Quang Phi đồng thời được bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tags: bvh, Tập đoàn Bảo Việt, dương đức chuyển, Nguyễn Quang Phi, Tập đoàn Bảo Việt thay Tổng giám đốc