Tin tức, bài viết mới nhất về :

tạm dừng đến trường

Chính thức: Học sinh, sinh viên Hà Nội được nghỉ học đến hết tháng 2

Chính thức: Học sinh, sinh viên Hà Nội được nghỉ học đến hết tháng 2

2/15/2021 5:28:47 PM

Cụ thể, học sinh sẽ tạm dừng đến trường, thay vào đó là việc học trực tuyến đến hết tháng 2.

Tags: học sinh, tạm dừng đến trường, covid-19