Tin tức, bài viết mới nhất về :

Sự tích An Dương Vương

Bí ẩn An Dương Vương xây thành Cổ Loa, có thực nhờ vào rùa vàng bò quanh dưới chân mà nên đại sự?

Bí ẩn An Dương Vương xây thành Cổ Loa, có thực nhờ vào rùa vàng bò quanh dưới chân mà nên đại sự?

25/03/2022 03:00:00 PM

Trong khi vua An Dương Vương cứ đắp thành là bị sụt, bỗng có thần nhân đến cửa thành, trỏ vào thành cười mà nói rằng: Đắp đến bao giờ cho xong.

Tags: An Dương Vương , An Dương Vương xây thành Cổ Loa , sự tích An Dương Vương , Mị Châu Trọng Thuỷ