# TIỀN ĐẺ RA TIỀN

Vợ chồng bán hủ tiếu vay 200 triệu mua đất, sau 1 năm lãi nửa tỷ: Nếu đợi đủ tiền mới mua bất động sản thì mãi mãi không bao giờ đủ!

Ngược lại, nếu người trẻ không có thói quen tiết kiệm, thì không thể có một tài sản đầu tư.