# BỨC TRANH TÀI CHÍNH NGÀNH NGÂN HÀNG

Ngân hàng niêm yết đầu tiên dự kiến lợi nhuận năm 2021 sụt giảm, không hoàn thành kế hoạch

Theo đó, ngân hàng này lên kế hoạch năm 2022 sẽ tăng trở lại, đặt mục tiêu lợi nhuận 2.500 tỷ, tăng 127% so với năm 2021.