# BỨC TRANH TÀI CHÍNH NGÀNH NGÂN HÀNG

Moody's nâng mức xếp hạng tín nhiệm SHB từ ổn định lên tích cực

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Quốc tế Moody’s Investors Service vừa nâng mức xếp hạng tín nhiệm Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) từ ổn định thành tích cực.