# Kinh tế học vui

Omicron và học thuyết thiên nga đen: Nhìn lại cách George Soros, Warren Buffett kiếm tiền từ khủng hoảng trong quá khứ

Các nhà đầu tư nên thực hiện chiến lược gì nếu Omicron thực sự nguy hiểm như những lời cảnh báo?