# BÀI HỌC CUỘC SỐNG

Bạn đang lãng phí thời gian và tiền bạc của ngày hôm nay vì không sở hữu thói quen này

Một ngày của bạn sẽ rất dễ bị phá hỏng nếu bạn không xác định những việc ưu tiên. Kết quả cuối cùng thường là bạn sẽ tập trung vào những công việc đem lại giá trị thấp và không tạo ra được những kết quả nào đáng kể.