# QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Lời đồn chuyện các thành phố lớn và khu công nghiệp miền Nam đang thiếu lao động phổ thông hậu giãn cách có đúng sự thật?

Theo khảo sát mới nhất của Việc Làm Tốt và số liệu từ các ban ngành khác, dù lượng lao động phổ thông rời các thành phố lớn tại miền Nam về quê trong thời gian qua lên đến 1,3 triệu người; nhưng do các doanh nghiệp SMEs lẫn các nhà máy vẫn đang hoạt động cầm chừng hoặc chưa có ý định tuyển lao động ngay, nên không có chuyện thiếu người. Thậm chí, cung còn đang lớn hơn cầu!