# TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

10 nguyên tắc đầu tư có giá trị bất biến cần ghi nhớ nếu muốn làm giàu

Với mức lương trung bình từ 6-10 triệu đồng kể trên, rất khó để chúng ta giàu có và sở hữu được những tài sản có giá trị lớn như xe cộ hay nhà cửa. Điều này còn khó khăn hơn khi phần lớn người Việt Nam không được dạy về quản lý tài chính, chi tiêu và đầu tư.