# HIỆN TƯỢNG SỐT ĐẤT: NGUY HAY CƠ?

Sốt đất “ảo” hạ nhiệt, vì sao giá căn hộ vẫn tăng?

Những chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương về việc siết chặt tình trạng cò “thổi giá đất” tại nhiều địa phương đang khiến giá căn hộ tăng cao.