# Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 2019

"Make in Vietnam" nhìn từ các doanh nghiệp Việt tiết kiệm cho xã hội hàng nghìn tỷ đồng

Phát biểu tại Diễn đàn quốc gia phát triển DN công nghệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc nhở cộng động doanh nghiệp Việt Nam "cơ hội đến và không bao giờ trở lại, cái chúng ta cần làm và làm ngay là hành động, hành động và hành động kịp thời hơn nữa".