# Shark Tank

Shark Bình chỉ ra lý do startup bán kính WeeHours bị cả 5 “cá mập” quay lưng: Vừa ngáo giá, vừa chuyển đổi số theo hướng phiền phức hơn

Shark Bình cho rằng startup bán sản phẩm khá đẹp nhưng muốn thành công cần đi theo thị trường ngách.