Tin tức, bài viết mới nhất về :

students first

Sếp là người thông minh nhất văn phòng. Nguy to!!!

Sếp là người thông minh nhất văn phòng. Nguy to!!!

11/19/2013 8:10:00 AM

Vai trò của "sếp" là làm sao kết nối được những cá nhân tài giỏi và sáng giá nhất.

Tags: tôi đi thuê, sếp thông minh, students first