Tin tức, bài viết mới nhất về :

sở hữu quá quy định

Nhiều chiêu lách luật của các đại gia ngân hàng

Nhiều chiêu lách luật của các đại gia ngân hàng

7/4/2014 9:44:23 AM

Cuối quý I/2015, tất cả những cá nhân và tổ chức sở hữu cổ phần vượt quá quy định tại NH sẽ bị xử lý.

Tags: Sáp nhập, lách luật, đại gia ngân hàng, chuyển nhượng cổ phần, sở hữu quá quy định, luật sở hữu cá nhân