Tin tức, bài viết mới nhất về :

sợ cổ phần hóa

Doanh nghiệp nhà nước 'sợ' cổ phần hóa

Doanh nghiệp nhà nước 'sợ' cổ phần hóa

7/1/2014 7:57:45 AM

Nhiều đại biểu tại Hội thảo khoa học "Doanh nghiệp nhà nước - Thành công và những bài học đắt giá" (30.6, tại TP.HCM) đã nhận định: Nhiều doanh nghiệp nhà nước đang... sợ cổ phần hóa.

Tags: doanh nghiệp nhà nước, dnnn, TP HCM, cổ phần hóa, hội thảo khoa học, sợ cổ phần hóa