Tin tức, bài viết mới nhất về :

slot bay

Tỷ lệ sử dụng slot bay tại cảng hàng không ra sao?

Tỷ lệ sử dụng slot bay tại cảng hàng không ra sao?

11/27/2020 2:49:34 PM

Liệu có đang tồn tại thực trạng một số đơn vị được cấp slot đang quản lý slot bay thiếu hiệu quả, dẫn đến khai thác tài sản công và nguồn lực xã hội chưa được tối ưu hóa?

Tags: cảng hàng không, slot bay