Tin tức, bài viết mới nhất về :

SIG

Đại gia Đặng Thành Tâm: 'Tôi bị coi là khùng'

Đại gia Đặng Thành Tâm: 'Tôi bị coi là khùng'

8/18/2014 11:28:16 AM

Với 50 tỷ đồng tôi có thể mở vài khu công nghiệp nhưng tôi vẫn suy nghĩ về giáo dục đại học, bị coi là khùng, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Đại học Hùng Vương, Chủ tịch SIG chia sẻ...

Tags: đặng thành tâm, đại gia, khu công nghiệp, đại học Hùng Vương, đầu tư giáo dục, SIG